cools
humidifies
healthy indoor climate
saves energy

Childcare / school

Het binnenmilieu in scholen of in de kinderopvang vormt vaak een risico voor de gezondheid en leerprestaties van kinderen. Wie wel eens een school of kinderopvang bezoekt, kent de symptomen van een slecht binnenklimaat: benauwde lokalen, stoffige ruimtes, beslagen ramen, bedompte lucht.

Binnenklimaat
De slechte kwaliteit van het binnenklimaat veroorzaakt een onaangenaam gevoel, stress en problemen met het vasthouden van de aandacht. Tevens neemt door een slecht binnenklimaat de infectiedruk toe, waardoor het verzuim stijgt. Dit alles heeft een negatief effect op leer- en doceerprestaties.

Astma en andere aandoeningen
Daarnaast hebben sommigen te kampen met specifieke gezondheidsproblemen. Zo’n 10 tot 15% van de kinderen heeft in meer of mindere mate last van astmatische aandoeningen en dit percentage stijgt. De kwaliteit van de lucht die wordt ingeademd is direct van invloed op de gezondheid.

Comfort en gezondheid
Een goed binnenklimaat in scholen en in de kinderopvang zorgt voor meer comfort voor kinderen en medewerkers. Er zijn meerdere factoren die daar een rol in spelen, zoals ventilatie, licht én een goede relatieve vochtigheid. De bevochtigers van HomEvap hebben een veilige en optimale werking door het gepatenteerde legionellafilter en de ingebouwde verwarmer

Decentraal bevochtigen en koelen
De bevochtigers van HomEvap zijn simpel aan te sluiten op een WTW ventilatiesysteem of tussen de bestaande luchtkanalen te monteren. Op die manier kan er bevochtigd en gekoeld worden alleen in de ruimtes waar dat nodig is.